Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά είδη στη Βέροια - Best Electric Χατζηκοκόλης ΑΕ