Η ομάδα του Best Electric – ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΗΣ Α.Ε. τώρα και στο Internet!!

Περιγραφή επιχείρησης

Η επιχείρηση ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1924. Στη μακριά ιστορία της, περίπου ενός αιώνα, με διάφορες νομικές μορφές, είχε ως αποστολή, με συνέπεια, αξιοπιστία, ευθύνη και προσωπική εξυπηρέτηση και ενδιαφέρον, την κάλυψη με τον προσφορότερο τρόπο των άμεσων και μελλοντικών αναγκών των πελατών της. Η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί, με συμμετοχή στη διοίκηση, στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών BEST ELECTRIC, για την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στις σταθερές αξίες της, στους πολύτιμους συνεργάτες της και στην εμπιστοσύνη των συνεχόμενων γενεών των πελατών της, μέσα από μια επαγγελματική σχέση που έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε προσωπική και φιλική. Η επιχείρηση λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και έχει πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ελεύθερες οικιακές συσκευές, εντοιχισμένες συσκευές, μικροσυσκευές, συσκευές εικόνας και ήχου, οικιακός εξοπλισμός, επαγγελματικός εξοπλισμός, πληροφορική, κλιματισμός. Εδώ και ένα αιώνα περίπου, υπηρετούμε τον πολίτη, όχι μόνο στο Νομό Ημαθίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, προσαρμοζόμενοι συνεχώς στις αιτήσεις και στις ανάγκες του, ακολουθώντας και ενημερώνοντας τον πελάτη μας για τις σύγχρονες εξελίξεις που προσφέρουν οικονομία, ασφάλεια σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της οικολογίας και του περιβάλλοντος.

Βραβεία-Διακρίσεις
ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΗΣ ΑΕ - Σχετικά με εμάς

Στη μακριά ιστορική πορεία, περίπου ενός αιώνα, των δραστηριοτήτων της επιχείρησης περιλαμβάνεται και η εθελοντική συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας του τόπου. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση συμμετέχει ενεργά στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις με σχετικές χορηγίες και ανάλογη αναγνώριση. Η επιχείρηση συμμετέχει πρόσθετα σε συλλογικά επαγγελματικά όργανα για την οικονομική προώθηση του τόπου, όπως είναι το Επιμελητήριο Ημαθίας. Για την συμμετοχή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ημαθίας απένειμε Τιμητικό Δίπλωμα στον κύριο μέτοχο και διαχειριστή της επιχείρησης, Αλέξανδρο Χατζηκοκόλη του Θεοχάρη με τις ευχαριστίες του για την εθελοντική προσφορά του στον Επιμελητηριακό Θεσμό. Τελικά η διαχρονική φιλία και εμπιστοσύνη των παλαιών και νέων πελατών μας αποτελεί την αναγνώριση, επιβράβευση και τη δύναμή μας.

Λογότυπα προϊόντων

Μερικά από τα λογότυπα των συνεργατών μας

ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΗΣ ΑΕ - BEST ELECTRIC Βέροια