Περιγραφή

Ultra Compact σχεδιασμός
Κεφαλή Laser: Samsung
Οθόνη Led
Υποδοχές: SCART, RGB, USB, COAXIAL
Card Reader 3 σε 1
2,1 κανάλια ήχου
Διαστάσεις: 225 x 200mm